Ieder mens is uniek

elk afscheid bijzonder

Een van de eerste keuzes na een overlijden, is de keuze voor begraven of cremeren. Veel mensen leggen voor hun overlijden al vast wat zij willen: cremeren of begraven. Weet u niet wat de wens van de overledene was? Dan kunt u als nabestaande zelf bepalen waar u zich het prettigst bij voelt. In Nederland kiest ongeveer 30% voor een begrafenis en 70% voor een crematie.

Begraven
Begraven is een langzaam en natuurlijk proces. De gedachten dat het lichaam nog steeds ergens is, kan troost geven aan de nabestaanden.

Algemeen graf
In een algemeen graf worden meerdere personen begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Een algemeen graf biedt de nabestaanden geen rechten op verlenging van huur. Deze graven mogen in principe na de wettelijke termijn van 10 jaar, geruimd worden. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na grafrust bijna altijd mogelijk.

Particulier graf
Een particulier graf houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Het ‘uitsluitend recht op een graf’ betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. Eigenaar daarvan is bijna altijd de gemeente!

Als nabestaanden dat willen en daarvoor ook betalen, kan na het verstrijken van uitsluitend recht het termijn telkens met tien jaar worden verlengd.

Voors en tegens op een rij

  • U, maar ook andere nabestaanden, kunnen een graf bezoeken. Bij een graf biedt u dus anderen ook een plek om de overledene nog eens te bezoeken.
  • Er zijn verschillende soorten graven, zoals een familiegraf of een algemeen graf.
  • Een begrafenis is over het algemeen duurder omdat u grafkosten betaalt en een grafmonument nodig heeft.
  • Een graf heeft onderhoud nodig. Dit kunnen de nabestaanden zelf doen maar ook iemand voor inhuren.
  • Grafkosten kunnen worden afgekocht voor een bepaalde periode. Na deze periode kunnen de grafkosten worden verlengd.