Ieder mens is uniek

elk afscheid bijzonder

Vanaf dat moment dat er een naaste is overleden, komt er veel op u af. Hieronder staan de eerste stappen die u moet nemen.

 • Bel of raadpleeg (huis)arts

In geval van een overlijden in een woonhuis dient u direct de (huis)arts te bellen. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.


 • Is de verzekeringspolis aanwezig?

Ga na of er een uitvaart- of begrafenisverzekering is afgesloten. Ongeacht waar u verzekerd bent, bent u vrij in het maken van een keuze voor een uitvaartonderneming. Vraag in geval van natura-verzekeringen wel naar de voorwaarden.


 • Testament of wilsverklaring?

Ga na of er een testament is of een wilsverklaring (ook wel wilsbeschikking) is. De overledene heeft daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de uitvaart.


 • Neem contact op met Boy Jansen uitvaartverzorging

Bel: 040-7114487 (24/7) bereikbaar. Omdat wij een kleine organisatie zijn, kan het onverhoopt voorkomen dat we de telefoon niet aan kunnen nemen. Spreek dan onze voicemail in en wij bellen u altijd binnen een uur terug. Bij spoed kunt u een WhatsApp-bericht sturen naar 06-13465352. Tijdens ons eerste telefonische contact ontvangt u nuttige tips en adviezen over zaken waar u op voorhand rekening mee kunt houden.

In ons telefoongesprek zullen we u al een aantal vragen stellen. Wij vragen onder andere:

 • Gegevens van de overledene
 • Gegevens van u
 • Waar is de overledene?
 • Wat is de oorzaak van overlijden?
 • Moet de overledene vervoerd worden, bijv. van het woonhuis naar een rouwcentrum?
 • Wanneer wilt u dat wij komen?

 • Klaarleggen (indien aanwezig of van toepassing)

Ter voorbereiding op de overbrenging en/of uitvaartbespreking kunt u de navolgende zaken op voorhand klaarleggen:

 • legitimatiebewijs overledene
 • legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
 • trouwboekje of partnerregistratie
 • adressenlijst
 • gewenste kleding voor de overledene
 • wilsverklaring
 • testament
 • uitvaartpolis en bankrekeningnummer van de overledene