Ieder mens is uniek

elk afscheid bijzonder

Rouwadvertentie

U kunt een bredere bekendheid geven aan het overlijden door een rouwadvertentie te plaatsen in de krant. Deze advertenties kunnen worden geplaatst in een regionale of in een landelijke krant. Een rouwadvertentie in een regionale krant is minder duur dan wanneer de advertentie in een groot dagblad wordt geplaatst. Het tarief voor de advertentie is mede afhankelijk van de afmeting van de advertentie. Meestal is de rouwadvertentie tevens een aankondiging voor het tijdstip en de locatie van de uitvaart. Maar het kan ook voorkomen dat de uitvaart al heeft plaatsgevonden. In dat geval kunt u de advertentie besluiten met: “De crematie/begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden”. Een rouwadvertentie wordt ook wel rouwbericht of overlijdensadvertentie genoemd.

Een advertentie kan ook dienen als uitnodiging mocht het adressenbestand niet compleet zijn, of mocht daar twijfel over bestaan.


Rouwbrief

Het meedelen van een sterfgeval kan telefonisch, in een handgeschreven brief of via rouwdrukwerk. Wij hebben  voorbeelden van diverse soorten drukwerk beschikbaar. U kunt zelf de vormgeving ontwerpen en de tekst schrijven of dit laten doen door ons. Wij werken samen met een zeer ervaren ontwerpster, welke werkt tegen een eerlijk tarief.

U bent helemaal vrij om een rouwbrief vorm te geven, de standaard witte brieven met grijze kader worden steeds meer vervangen door een brief die past bij de levensstijl van de overledene.

Wij denken graag met u mee bij het vormgeven van deze rouwbrief.


Bidprentje/gedachteniskaartje

Een bidprentje is een klein prentje dat binnen de Katholieke Kerk wordt uitgedeeld als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen. Een uitvaart is een van die gelegenheden waarbij ze worden uitgedeeld. Oorspronkelijk stond op een bidprentje een religieuze afbeelding en een gebed. Daarnaast werden dan de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld. De prentjes moesten oproepen tot gebed voor de zielenheil van de overledene en zijn bedoeld om de herinnering aan de overledene vast te houden.

Tegenwoordig staat er meestal een foto of afbeelding van de overledene op de voorkant. Aan de binnenkant is het een en ander te lezen over de levensloop van de overledene. Het verhaal aan de binnenkant is eigenlijk een soort levensloop in vogelvlucht. Onderwerpen die veel voorkomen zijn de jeugd van de overledene, partner, kinderen, hobby/vereniging en werk. Aan het einde roept men meestal op tot een gebed. Al worden de prentjes ook uitgereikt zonder geloofsovertuiging maar puur ter nagedachtenis aan de overledene. De kaartjes worden ook gebruikt om belangstellenden te bedanken voor de steun. Wij kunnen u helpen bij het maken van een bidprentje, al gebruiken wij liever het woord gedachteniskaartje.


Dankbetuiging

Er zijn verschillende manieren om mensen te bedanken voor de steun die ze u gaven na het overlijden van uw dierbare. De mensen die het meest dichtbij u staan zou u kunnen uitnodigen bij u thuis of u kunt ze bellen. Maar vaak is het bijna onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Om toch te laten weten dat u dankbaar bent voor de steun kunt u een bedankkaartje versturen of kunt u een dankbetuiging plaatsen in de krant. De dankbetuigingen worden doorgaans zes weken na de uitvaart geplaatst in de krant of verstuurd aan belangstellenden.